SITEL Sistemas Electrónicos, S.A.

SITEL

Sistemes Electrònics

Especialistes en Telecontrol Elèctric

Ubicada en ple Parc Tecnològic del Vallés (PTV), SITEL Sistemes Electrònics ofereix sistemes de Control Local i Telecontrol claus en mà, per a xarxes de transport d'energia elèctrica i comunicacions en general i per a l'automatització de l'explotació de la xarxa de DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA en particular. Disposem d'aplicacions SCADA TedisNet i remotes de telecontrol de disseny propi orientades a l'optimització de l'explotació de la distribució elèctrica.

Novetats