SITEL Sistemas Electrónicos, S.A.

L' SCADA TedisNet ha vist incrementada la funcionalitat amb la incorporació d'un nou mòdul de control de la baixa tensió TedisNet LV-BT Service que permet integrar la informació dels principals supervisors avançats de BT (SABT) del mercat. El mòdul incorporat a l'SCADA TedisNet complementa la gestió de la distribució de MT i permet disposar d'aplicacions avançades de control de la BT.

Les remotes faciliten la integració dels parcs fotovoltaics a la xarxa de distribució de EOSA Energia i complementen la automatització de la seva xarxa de distribució elèctrica

SITEL participa coma a subcontratista de ESTABANELL ENERGIA en el projecte europeu INVADE, que té com a objecte com integrar vehicles elèctrics i bateries per a potenciar el magatzematge distribuït i centralitzat en xarxes de distribució

 

SITEL proporciona un gateway basat en la plataforma CAP-PRX i desenvolupa la implementació dels protocols de comunicació entre els IDPRs i el SCADA TedisNet, a més a més de la interaciió amb la plataforma INVADE mitjançant SOAP

SITEL participa com a subcontratista de ESTABANELL ENERGIA en el projecte europeu RESOLvD, creat per afrontar el camí per a millorar l´eficiència i la capacitat de magatzematge de les xarxes de distribució, en un contexte de generació renovable altament distribuïda, mitjançant la introducció de flexibilitat i control de la xarxa de baixa tensió

 

SITEL treballa en l´intercanvi de dades mitjançant serveis web entre tots els serveis intel.ligents desenvolupats pels altres participants

PROYECTO EUROPEO RESOLvD
SITEL participa com a subcontratista de ESTABANELL ENERGIA en el projecte europeu Smart Rural Grid. EL projecte té com a objectiu desenvolupar el concepte "smart rural grid" que demostri com les noves tecnologies de xarxes intel.ligents i els conceptes comercials associats poden transferir la utilitat tradicional a una empresa moderna posicionada per a satisfer les demandes futures en àrees no urbanes
Smart Rural Grid

SITEL acaba la posada en servei del nou SCADA TedisNet en l´empresa distribuïdora Electradistribució de Centelles en comunicació amb més de 20 remotes de telecontrol IP i protocol IEC 870-5-104. Amb aquesta fita, SITEL inicia la comercialització d´aquest nou SCADA d´altes prestacions que acabarà obsoletant el SCADA TEDIS, actiu des de 1991

Primer Suministro nuevo SCADA TedisNet