SITEL Sistemas Electrónicos, S.A.

Avís legal

Els continguts d'aquest lloc web estan protegits pels drets d'autor, dels quals Sitel S.A. és l'única propietària. Aquesta informació no es pot modificar ni reproduir, ni en part ni íntegrament, sense el consentiment de Sitel S.A.

Sitel S.A. no és responsable dels danys o perjudicis derivats de l'ús dels continguts del seu lloc web. Els enllaços que conté poden conduir l'usuari a altres llocs i pàgines web gestionades per tercers.

Sitel S.A. no respon ni dels continguts ni de l'estat d'aquests llocs i pàgines web, i l'accés a aquests a través del nostre lloc web tampoc no implica que Sitel S.A. recomani o aprovi els continguts.

Sitel S.A. no es fa responsable de les deficiències de servei del vostre centre servidor, ni de les xarxes de comunicació, ni dels problemes resultants del mal funcionament o ús de versions no optimitzades dels navegadors.

Sitel S.A. no és responsable de cap virus informàtic que pugui causar danys, i que provingui de navegar pel vostre lloc web. Tots els continguts d'aquesta web estan protegits pels drets d'autor.