SITEL Sistemas Electrónicos, S.A.

Política de privadesa

LOPD - Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal

Les dades que sol·licitem en aquesta pàgina web seran tractades conforme a la Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD) amb l'objectiu d'atendre les vostres sol·licituds de compra/venda de productes o d'atendre les vostres consultes i peticions que ens arribin a través dels formularis i correus electrònics que posem a la vostra disposició a la nostra pàgina web. Aquestes dades formaran part d'un fitxer automatitzat, que ha estat inscrit al Registre General de Protecció de Dades de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD).

Sitel S.A. garanteix la seguretat i confidencialitat en totes les comunicacions amb els seus clients.

Sitel S.A. garanteix la protecció i confidencialitat de les dades personals, domiciliàries, i de qualsevol altre tipus que ens proporcionin els nostres clients d'acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Totes les dades facilitades pels nostres clients a Sitel S.A. , seran incloses en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat i mantingut sota la responsabilitat de la mateixa empresa, amb la finalitat d'atendre i tramitar-ne les comandes de forma satisfactòria.

En compliment del que disposa l'art. 5 del mateix precepte legal, els clients de Sitel S.A. poden en tot moment, exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre les seves dades personals comunicant-ho per correu electrònic i adjuntant el seu DNI, indicant “Protecció de Dades” a l'email (administracion@sitel-sa.com) o escrivint a SITEL SA Avda. Universitat Autònoma, 3A Baixos | 08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona). En cap cas les seves dades seran utilitzades per a fins diferents o cedides a tercers sense el seu consentiment. Per a preguntes sobre la nostra política de privadesa podeu adreçar-vos a administracion@sitel-sa.com

Dades de l'Empresa: Sitel Sistemes Electrònics S.A. Cif: A59683045 Avda. Universitat Autònoma, 3A Baixos | 08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona) | Telf. 93 580 29 00 | Fax. 93 582 02 77

ÚS DE LA INFORMACIÓ

Sitel S.A. utilitza la informació obtinguda dels seus usuaris per millorar la seva experiència al lloc www.sitel-sa.com i per oferir els productes que comercialitza. Sitel S.A. no lloga ni ven a tercers cap informació personal sobre els seus subscriptors o altres usuaris. Per regla general, Sitel S.A. no revelarà cap informació personal a terceres persones, excepte quan Sitel S.A. considereu de bona fe que la llei així ho requereix o si l'usuari ha donat la seva autorització. La informació obtinguda és usada per crear informes de valor afegit sobre el perfil dels usuaris i patrons de trànsit de llocs i després lliurats als nostres anunciants i socis, permetent millorar el seu enfocament d'anuncis als usuaris. Res de la informació proporcionada als anunciants o socis comercials pot estar relacionada amb la identitat o altra informació personal dels usuaris individuals.

LSSICE – Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic i la LOPD

El tractament de les dades de caràcter personal, així com l'enviament de comunicacions realitzades utilitzant mitjans electrònics, es realitzen conforme a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic.

L'usuari accepta que la legislació aplicable i els Jutjats i Tribunals competents per conèixer de les divergències derivades de la interpretació o l'aplicació d'aquest clausulat són els espanyols. Sitel S.A., es reserva el dret a realitzar els canvis que consideri necessaris en els termes i condicions establerts. Les modificacions s'inclouran de forma destacada al Site www.sitel-sa.com.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El nom de domini www.sitel-sa.com és propietat de Sitel S.A. i està registrat a favor de Sitel S.A., amb CIF A59683045. La pàgina web www.sitel-sa.com íntegrament, incloent el seu disseny, estructura, distribució, respostes a les consultes realitzades pels usuaris, textos, continguts, logotips, botons, imatges, dibuixos, codi font, documentació, així com tots els drets de propietat intel·lectual i industrial i qualsevol un altre signe distintiu, pertanyen a Sitel SA

Queda prohibida la reproducció o explotació total o parcial, a través de qualsevol mitjà, dels continguts del Site del Sitel S.A. per a usos diferents de la legítima informació als usuaris.

Cap part d'aquesta web no pot ser reproduïda, copiada i de cap manera poden ser reutilitzats sense permís escrit de Sitel S.A.

RESPONSABILITAT DE SITEL S.A.

Sitel SA, no es responsabilitza de qualsevol dany o perjudici derivat de circumstàncies de força major, com per exemple: error en les línies de comunicacions, defectes al Hardware i Software dels usuaris, fallades a la xarxa d'Internet (de connexió, a les pàgines enllaçades).

No es garanteix que la pàgina web funcionarà constantment, fiable i correctament, sense demores o interrupcions.

Sitel S.A., es reserva el dret a modificar aquesta política de privadesa amb l'objectiu d'adaptar-la a les possibles novetats legislatives, així com a les que es puguin derivar dels codis tipus existents en la matèria o per motius estratègics o corporatius. Tot això, sens perjudici de reclamar el consentiment necessari dels afectats per realitzar els tractaments requerits, quan aquest consentiment no es consideri atorgat en funció dels termes de la present política de privadesa.

Sitel S.A., té com a objectiu principal garantir la privadesa i confidencialitat de les dades de caràcter personal dels usuaris, recollides a través de qualsevol sistema que permeti la transmissió de dades, viatjant per canals totalment segurs. Per tant, manifesta el seu compromís de compliment amb la legislació que en aquesta matèria estigui vigent a cada moment.

Sitel S.A., no es responsabilitza del mal ús que es faci dels continguts de la seva pàgina web, sent responsabilitat exclusiva de la persona que hi accedeix o els utilitza. Tampoc assumeix cap responsabilitat respecte a la informació continguda a les pàgines web de tercers a les quals es pugui accedir a través d'enllaços des de la pàgina www.sitel-sa.com. La presència daquests enllaços té una finalitat merament informativa, i no constitueixen en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que es puguin oferir a la pàgina web de destinació. En cas que Sitel SA, tingués coneixement efectiu que l'activitat o la informació a què remeten aquests enllaços és il·lícit, constitutiu de delicte o que pot lesionar béns o drets de tercers susceptibles d'indemnització, actuarà amb la diligència necessària per suprimir o inutilitzar lenllaç corresponent en el menor espai de temps possible.