SITEL Sistemas Electrónicos, S.A.

SITEL col.labora en el PROJECTE EUROPEU INVADE

SITEL participa coma a subcontratista de ESTABANELL ENERGIA en el projecte europeu INVADE, que té com a objecte com integrar vehicles elèctrics i bateries per a potenciar el magatzematge distribuït i centralitzat en xarxes de distribució

 

SITEL proporciona un gateway basat en la plataforma CAP-PRX i desenvolupa la implementació dels protocols de comunicació entre els IDPRs i el SCADA TedisNet, a més a més de la interaciió amb la plataforma INVADE mitjançant SOAP