SITEL Sistemas Electrónicos, S.A.

SITEL col.labora en el PROJECTE EUROPEU SMART RURAL GRID

Smart Rural Grid
SITEL participa com a subcontratista de ESTABANELL ENERGIA en el projecte europeu Smart Rural Grid. EL projecte té com a objectiu desenvolupar el concepte "smart rural grid" que demostri com les noves tecnologies de xarxes intel.ligents i els conceptes comercials associats poden transferir la utilitat tradicional a una empresa moderna posicionada per a satisfer les demandes futures en àrees no urbanes
Smart Rural Grid